Sandnes Bluesklubb


er en ideell organisasjon med et overordnet formål:
 Vedtekter
 Styret
 Årsmøtedokumenter
 Årsmøtereferat
Lysten på å gjøre en innsats for klubben?
Klikk her...
å skape et aktivt bluesmiljø ved å arrangere konserter med innhold av blues og beslektede musikkformer i tråd med publikums og artisters behov. Gjennom dette skal klubben skape grobunn for utvikling av lokal bluesinteresse og utøvelse av musikkformen.
Vi arbeider aktivt med å gi byens musikere gode utviklings- og levevilkår og tilføre byens publikum et bredt spekter av musikkopplevelser, basert på bluesens mangfold. Dette får vi til ved å gi mulighet for lokale konserter, samle kreative krefter og skape broer mellom musikkformene, for jevnlig å tilføre byen god og variert musikk både fra lokale og utenbys utøvere.


På våre  kule.gif (321
 bytes) Jam-kvelder
en gang i blandt (Se programet for neste Jam.) veksler vi på utøvere fra ulike band som bunn i jam'en, og inviterer forskjellige gjestemusikere til å ta med sine instrumenter og flette seg naturlig inn der de føler seg hjemme.
Dette fungerer veldig bra!
Nivået er høyt og stemningen på topp!
Foruten en knall jammekveld oppnår vi også å skape broer mellom ulike lokale utøvere og øke interessen for blues.

next.gif (1044 bytes)