Vi arbeider aktivt med rekruttering av yngre musikkutøvere til våre musikk-kvelder og formidler viktigheten av å bygge musikkforståelse på grunnleggende elementer i bluesen.

Sandnes Bluesklubb ble stiftet 6. mai 1997 og har et stadig økende antall medlemmer.
Bli medlem?

 Medlemstall:
1998: 650
1999: 277
2000: 236
2001: 170
2002: 142
2003: 174
2004: 181
2005: 181
2006: 171
2007: 182
2008: 203
2009: 216
2010: 447
2011: 430

 Medlemskontingenten for 2018 kr 400,- pr år , hvilket inkluderer
  BluesNews fritt tilsendt i postkassen.
Vi er medlemmer av    Norsk Bluesunion og har lokaler midt i Sandnes sentrum - på Megleren ěl og Vinstue.

tilbake.gif (859 bytes)

Sandnes Bluesklubb
Postboks 596 4302 Sandnes
epost: post@sandnes-blues.org
http://www.sandnes-blues.org/

Send Email